สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารไทย | The Gastroenterological Association of Thailand (GAT)

ศ.นพ.วีกิจ วีรานุวัตติ์
ผู้ก่อตั้งสมาคมฯ

The Gastroenterological Association of Thailand (GAT) was founded by Professor Vikit Viranuvatti on 19 July 1960. With the starting pioneer members of 34, the Association has grown continuously and become one of the prestigious professional association in Thailand and has been well recognized among the global GI societies.

นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์

นายกสมาคมฯ
วาระ พ.ศ.2566-2567

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ปีที่ 30 ฉบับที่ 133
มกราคม-เมษายน 2566

GI Talk: ศ.นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ Interhospital Conference

 • กรณีศึกษาที่ 1 ชายไทย 41 ปี ปวดท้องบริเวณลิ้นปี่ 2 เดือน
  • พญ. ศรัณย์รัตน์ เตยวัฒนะชัย
  • พ.ท.นพ. คามิน หริณวรรณ
 • กรณีศึกษาที่ 2 ชายไทย 72 ปี อาเจียน 3 สัปดาห์
  • นพ. ธนภัทร กัลยาวุฒิพงศ์
  • ผศ.นพ. นิธิ ธินรุ่งโรจน์
Topic Review
 • GI: Update on management of Helicobacter pylori infection
  • Natsuda Aumpan
  • Ratha-kom Vilaichone
 • Liver: Hemostasis and bleeding in cirhosis
  • นพ.สุรพล อัศวสุวรรณกิจ
  • อ.นพ.อภิชาติ แก้วเดช
  • รศ.พญ.พิมพ์ศิริ ศรีพงศ์พันธุ์
 • Endoscopy: Endoscopic management in local complications of acute pancreatitis
  • พ.ญ.จุฬาลักษณ์ คฤหาสน์สุวรรณ
  • ผศ.นพ.ภาฤทธิ์ เมฆอรุณกมล
GI Quiz GAT News
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2566

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ปีที่ 30 ฉบับที่ 133 <strong>GI Talk: ศ.นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ</strong>

<strong>Interhospital Conference</strong>

<ul>
	<li>กรณีศึกษาที่ 1 ชายไทย 41 ปี ปวดท้องบริเวณลิ้นปี่ 2 เดือน
	<ul>
		<li>พญ. ศรัณย์รัตน์ เตยวัฒนะชัย</li>
		<li>พ.ท.นพ. คามิน หริณวรรณ</li>
	</ul>
	</li>
	<li>กรณีศึกษาที่ 2 ชายไทย 72 ปี อาเจียน 3 สัปดาห์
	<ul>
		<li>นพ. ธนภัทร กัลยาวุฒิพงศ์</li>
		<li>ผศ.นพ. นิธิ ธินรุ่งโรจน์</li>
	</ul>
	</li>
</ul>

<strong>Topic Review</strong>

<ul>
	<li>GI: Update on management of Helicobacter pylori infection
	<ul>
		<li>Natsuda Aumpan</li>
		<li>Ratha-kom Vilaichone</li>
	</ul>
	</li>
	<li>Liver: Hemostasis and bleeding in cirhosis
	<ul>
		<li>นพ.สุรพล อัศวสุวรรณกิจ</li>
		<li>อ.นพ.อภิชาติ แก้วเดช</li>
		<li>รศ.พญ.พิมพ์ศิริ ศรีพงศ์พันธุ์</li>
	</ul>
	</li>
	<li>Endoscopy: Endoscopic management in local complications of acute pancreatitis
	<ul>
		<li>พ.ญ.จุฬาลักษณ์ คฤหาสน์สุวรรณ</li>
		<li>ผศ.นพ.ภาฤทธิ์ เมฆอรุณกมล</li>
	</ul>
	</li>
</ul>

<strong>GI Quiz</strong>

<strong>GAT News</strong>

<ul>
	<li>รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2566</li>
</ul>

ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

ตรวจสอบสถานะสมาชิก

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ลงทะเบียนสมาชิก

บุคลากรสมาคมฯกรุณาลงทะเบียน เพื่อตั้ง Password สมาชิกเว็บไซต์ของท่าน หรือคลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ
ติดต่อขอรหัสในการสมัครได้ที่เลขาสมาคม คุณพรทิพย์ จิณแพทย์ 02-4197282 porntip.jinpat@gmail.com

สมัครสมาชิก

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

รับข่าวสารการแพทย์เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
และร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯในราคาพิเศษ

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 10 ซอยศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วงขวาง บางกะปิ กรุงเทพ 10310

The Gastroenterological Association of Thailand

Headquarters Address : 7th Floor, Royal Golden Jubiee Building, Soi Soonvijai, New Petchaburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310

(+66) 02-4197282 ต่อ 118, 081-9352497

porntip.jinpat@gmail.com

Web Analytics
Visitors (Since July 2011)