สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารไทย | The Gastroenterological Association of Thailand (GAT)

ศ.นพ.วีกิจ วีรานุวัตติ์
ผู้ก่อตั้งสมาคมฯ

The Gastroenterological Association of Thailand (GAT) was founded by Professor Vikit Viranuvatti on 19 July 1960. With the starting pioneer members of 34, the Association has grown continuously and become one of the prestigious professional association in Thailand and has been well recognized among the global GI societies.

สารจากนายกสมาคม

รศ.พญ. โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์

สวัสดีค่ะ สมาชิกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยทุกท่าน...

เรียนเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมกรรมการอำนวยการสมาคม

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมเพ็ญชาติ ชั้น 19 อาคารเหนือ (ติดพรรคประชาธิปัตย์) รพ.วิชัยยุทธ, กรุงเทพฯ

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ปีที่ 24 ฉบับที่ 116
พฤษภาคม-สิงหาคม 2560

  • An Elderly Man with Chronic Diarrhea and Malabsorption
  • ติ่งเนื้อถุงนำ้ดี (Gallbladder polyps)
  • Bile Acid Diarrhea
  • Portal Vein Thrombosis in Liver Cirrhosis
  • การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ป่วยโรคตับเรื้อรัง
  • Readmission in Cirrhosis: Growing Burden of Healthcare Economic in Thailand

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ปีที่ 24 ฉบับที่ 116 <ul>
	<li>
	An Elderly Man with Chronic Diarrhea and Malabsorption
	</li>
	<li>
	ติ่งเนื้อถุงนำ้ดี (Gallbladder polyps)
	</li>
	<li>
	Bile Acid Diarrhea
	</li>
	<li>
	Portal Vein Thrombosis in Liver Cirrhosis
	</li>
	<li>
	การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ป่วยโรคตับเรื้อรัง
	</li>
	<li>
	Readmission in Cirrhosis: Growing Burden of Healthcare Economic in Thailand
	</li>
</ul>

ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

การสรรหาและเสนอชื่ออายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี 2560

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ขอเชิญอายุรแพทย์สมาชิกสามัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมสรรหาแล...

การประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 57

GI Tournament นพ.พีระนาท โชติวิทยธารากร ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น ประจำปี 2560 ...

นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี และ นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ รับรางวัลจากราชวิทยาลัย

รางวัลเกียรติยศจากราชวิทยาลัยยุรแพทย์แห่งประเทศไทย นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี - อายุรแพทย์ดีเด่น ด้านการบริการคลินิก พ....

การประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 57 (GAT)

ขอเชิญสมาชิกสมาคมและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 57 สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย วันที่ 20-2...

ลงทะเบียนสมาชิก

บุคลากรสมาคมฯกรุณาลงทะเบียนสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อตั้ง Password ของท่าน

สมัครสมาชิก

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

รับข่าวสารการแพทย์เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
และร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯในราคาพิเศษ

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารไทย

ตึกผะอบ ชั้น 1 สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700

(+66) 02-412-0586

(+66) 02-412-0586

info@gastrothai.net

Visitors (Since July 2011)