สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารไทย | The Gastroenterological Association of Thailand (GAT)

ศ.นพ.วีกิจ วีรานุวัตติ์
ผู้ก่อตั้งสมาคมฯ

The Gastroenterological Association of Thailand (GAT) was founded by Professor Vikit Viranuvatti on 19 July 1960. With the starting pioneer members of 34, the Association has grown continuously and become one of the prestigious professional association in Thailand and has been well recognized among the global GI societies.

นายกสมาคม

นพ. สิน อนุราษฎร์

นายกสมาคมคนที่ 24

เรียนเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมครั้งที่ 7/2562

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมบ้านไทย 2 ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ปีที่ 26 ฉบับที่ 122
พฤษภาคม - สิงหาคม 2562

  • A middle age female with chronic abdominal pain
  • An elderly woman with acute abdominal pain and hematochezia
  • Liver fibrosis assessment by ultrasound elastography
  • Diabetic diarrhea
  • Role of endoscopic treatment in upper gastrointestinal bleeding from tumor

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ปีที่ 26 ฉบับที่ 122 <ul>
	<li>A middle age female with chronic abdominal pain</li>
	<li>An elderly woman with acute abdominal pain and hematochezia</li>
	<li>Liver fibrosis assessment by ultrasound elastography</li>
	<li>Diabetic diarrhea</li>
	<li>Role of endoscopic treatment in upper gastrointestinal bleeding from tumor</li>
</ul>

ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 59

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ แพทย์และบุคลากรทางแพทย์ที่สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 50 สมาคมแพทย์ระบบทางดิน...

KDDW 2019

On behalf of the Organizing Committee of KDDW 2019, we are deeply pleased to inform you that the 3rd edition of Korea Di...

International Digestive Endoscopy Congress (KIDEC) 2019

Dear President, On behalf of the Korean Society of Gastrointestinal Endoscopy (KSGE), we would like to welcome y...

APDW 2019 Kolkata, India

Greetings from APDW 2019 Kolkata, India! In reference to our previous e-mails and communication, we are continuously ...

World Congress Istanbul: Travel Grants Available for Training Centers

Dear all, WGO is offering a limited number of travel grants specifically for WGO Training Centers applicants wis...

WGO Publishes Newly Updated Endoscope Disinfection Guideline

Dear Gastroenterological Association of Thailand, WGO has announced the release of the updated “Endoscope ...

ตรวจสอบสถานะสมาชิก

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ลงทะเบียนสมาชิก

บุคลากรสมาคมฯกรุณาลงทะเบียน เพื่อตั้ง Password สมาชิกเว็บไซต์ของท่าน หรือคลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ
ติดต่อขอรหัสในการสมัครได้ที่เลขาสมาคม คุณพรทิพย์ จิณแพทย์ 02-4197282 porntip.jinpat@gmail.com

สมัครสมาชิก

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

รับข่าวสารการแพทย์เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
และร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯในราคาพิเศษ

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารไทย

ตึกผะอบ ชั้น 1 สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700

(+66) 02-412-0586

(+66) 02-412-0586

info@gastrothai.net

Visitors (Since July 2011)