สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารไทย | The Gastroenterological Association of Thailand (GAT)

ศ.นพ.วีกิจ วีรานุวัตติ์
ผู้ก่อตั้งสมาคมฯ

The Gastroenterological Association of Thailand (GAT) was founded by Professor Vikit Viranuvatti on 19 July 1960. With the starting pioneer members of 34, the Association has grown continuously and become one of the prestigious professional association in Thailand and has been well recognized among the global GI societies.

นายกสมาคม

นพ. สิน อนุราษฎร์

นายกสมาคมคนที่ 24

เรียนเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมครั้งที่ 2/2562

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมบ้านไทย 2 ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ปีที่ 25 ฉบับที่ 120
กันยายน - ธันวาคม 2561

  • A 56-year-old woman with severe hepatitis and multiple lymphadenopathy
  • A 45-year-old man with chronic diarrhea and generalized edema
  • Microscopic Colitis
  • Management of patients with deferred cholecystectomy
  • Consensus on clinical application of hepatic venous pressure gradient in China 2018
  • Evaluation and Management of NAFLD in Patients with Type 2 DM

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ปีที่ 25 ฉบับที่ 120 <ul>
	<li>A 56-year-old woman with severe hepatitis and multiple lymphadenopathy</li>
	<li>A 45-year-old man with chronic diarrhea and generalized edema</li>
	<li>Microscopic Colitis</li>
	<li>Management of patients with deferred cholecystectomy</li>
	<li>Consensus on clinical application of hepatic venous pressure gradient in China 2018</li>
	<li>Evaluation and Management of NAFLD in Patients with Type 2 DM</li>
</ul>

ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

CEBU 2018 – The APAGE 3rd Clinical Forum on Inflammatory Bowel Disease (IBD)

CEBU 2018 – The APAGE 3rd Clinical Forum on Inflammatory Bowel Disease (IBD) is going to be held from 20th to 22nd...

13th Edition of GIHep Singapore 2018

PLEASE NOTE THAT COMPLIMENTARY REGISTRATION IS LIMITED TO FIRST 50 REGISTRANTS ONLY. DEADLINE FOR REGISTRATION IS BEF...

WGO-GASTRO 2018

It is with great pleasure that we invite you to attend the Gastro 2018 Congress, December 5-8, 2018 in Bangkok, Thailand...

ตรวจสอบสถานะสมาชิก

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ลงทะเบียนสมาชิก

บุคลากรสมาคมฯกรุณาลงทะเบียน เพื่อตั้ง Password สมาชิกเว็บไซต์ของท่าน หรือคลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ
ติดต่อขอรหัสในการสมัครได้ที่เลขาสมาคม คุณพรทิพย์ จิณแพทย์ 02-4197282 porntip.jinpat@gmail.com

สมัครสมาชิก

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

รับข่าวสารการแพทย์เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
และร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯในราคาพิเศษ

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารไทย

ตึกผะอบ ชั้น 1 สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700

(+66) 02-412-0586

(+66) 02-412-0586

info@gastrothai.net

Visitors (Since July 2011)