สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารไทย | The Gastroenterological Association of Thailand (GAT)

ศ.นพ.วีกิจ วีรานุวัตติ์
ผู้ก่อตั้งสมาคมฯ

The Gastroenterological Association of Thailand (GAT) was founded by Professor Vikit Viranuvatti on 19 July 1960. With the starting pioneer members of 34, the Association has grown continuously and become one of the prestigious professional association in Thailand and has been well recognized among the global GI societies.

สารจากนายกสมาคม

นพ. กำธร เผ่าสวัสดิ์

นายกสมาคมฯ
วาระ พ.ศ.2564-2565

งด การประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมฯประจำเดือนตุลาคม 2563

..
ณ ..

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ปีที่ 29 ฉบับที่ 130
มกราคม - เมษายน 2565

Interhospital Conference

  • กรณีศึกษาที่ 1 ผู้ป่วยชายไทยคู่ อายุ 38 ปี ปวดท้องล่างซ้ายมา 1 เดือน
  • กรณีศึกษาที่ 2 ผู้ป่วยขายไทยคู่ อายุ 66 ปี ปวดท้องบริเวณด้านขวาบนมากขึ้น 2 วัน
Topic Review
  • ภาวะความเป็นพิษต่อตับจาก Immune checkpoint inhibitors
  • ภาวะสูญเสียโปรตีนทางลำไส้อันเนื่องมาจากโรค Systemic lupus erythemnatosus
  • ภาวะไวรัสตับอักเสบปีรื้อรัง ระยะพาหะไวรัสปีชนิดเชื้อน้อย (HBV inactive carrier)
GI Snapshot
  • Organoid models of digestive cancers

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ปีที่ 29 ฉบับที่ 130 Interhospital Conference

<ul>
	<li>กรณีศึกษาที่ 1 ผู้ป่วยชายไทยคู่ อายุ 38 ปี ปวดท้องล่างซ้ายมา 1 เดือน</li>
	<li>กรณีศึกษาที่ 2 ผู้ป่วยขายไทยคู่ อายุ 66 ปี ปวดท้องบริเวณด้านขวาบนมากขึ้น 2 วัน</li>
</ul>

Topic Review

<ul>
	<li>ภาวะความเป็นพิษต่อตับจาก Immune checkpoint inhibitors</li>
	<li>ภาวะสูญเสียโปรตีนทางลำไส้อันเนื่องมาจากโรค Systemic lupus erythemnatosus</li>
	<li>ภาวะไวรัสตับอักเสบปีรื้อรัง ระยะพาหะไวรัสปีชนิดเชื้อน้อย (HBV inactive carrier)</li>
</ul>

GI Snapshot

<ul>
	<li>Organoid models of digestive cancers</li>
</ul>

ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

Asia-Pacific Gastroenterology Cancer Summit in Singapore | 21-22, August 2022

Greetings on behalf of the APGCS Organizing Committee! We are delighted to bring you the 9th Asia-Pacific Gastroenter...

ตรวจสอบสถานะสมาชิก

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ลงทะเบียนสมาชิก

บุคลากรสมาคมฯกรุณาลงทะเบียน เพื่อตั้ง Password สมาชิกเว็บไซต์ของท่าน หรือคลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ
ติดต่อขอรหัสในการสมัครได้ที่เลขาสมาคม คุณพรทิพย์ จิณแพทย์ 02-4197282 porntip.jinpat@gmail.com

สมัครสมาชิก

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

รับข่าวสารการแพทย์เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
และร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯในราคาพิเศษ

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารไทย

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 10 ซอยศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วงขวาง บางกะปิ กรุงเทพ 10310

The Gastroenterological Association of Thailand

Headquarters Address : 7th Floor, Royal Golden Jubiee Building, Soi Soonvijai, New Petchaburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310

(+66) 02-4197282 ต่อ 118, 081-9352497

porntip.jinpat@gmail.com

Web Analytics
Visitors (Since July 2011)