GAT NEWS & ACTIVITIES

เชิญประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเพ็ญชาติ ชั้น 19 อาคารเหนือ (ติดพรรคประชาธิปัตย์) รพ.วิชัยยุทธ, กรุงเทพฯ